آتش در درکوی ترسیده است
در حالی که لوله پیک نیک با صدای بلند در آتش سوزی که از پریز برق در منطقه ایزنیک بورسا منفجر شد ، منفجر شد ، در این حادثه کشته یا زخمی نشد.

دیدگاهتان را بنویسید