آرزوی 30 ساله در ایزنیک به پایان می رسد
30 سال آرزو در دریاچه ایزنیک به پایان می رسد. کاگان مهمت اوستا ، شهردار ایزنیک ، سالها بعد با قایقرانی دریاچه ایزنیک را جمع کرد. 5 بوم خوش بین تازه خریداری شده تحویل داده شد.

دیدگاهتان را بنویسید