آنها از روستایی به روستای دیگر سفر می کنند و “توزیع خدمات” می کنند

[ad_1]


گروهی از جوانان در کهرانماراش از روستایی به روستای دیگر سفر می کردند و اسباب بازی و لباس را به کودکان تحویل می دادند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید