آنها از ساحل Iznik Bursa News لذت بردند

[ad_1]

به عنوان بخشی از مبارزه با اپیدمی کوید -19 ، منع رفت و آمد 4 روزه که شب سال نو را پوشش می دهد و بیشتر از آن ، بیشتر به نفع موجودات خیابانی است.

در حالی که مردم به دلیل محدودیت در خانه های خود می مانند بورساحیوانات ولگرد از هوای آفتابی تابستان لذت می بردند.

خیلی خالی ایزنیک سگهای ولگرد که در ساحل دریاچه بازی می کردند وارد دریاچه شدند و شنا کردند. این لحظات باعث ایجاد تصاویر رنگی شد

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید