آنها از کازینو فرار کردند و در آدرس دیگری قرار گرفتند!
در قونیه ، وقتی پلیس را دیدند ، 18 نفر گرفتار شدند که از درب عقب قمارخانه مهر و موم شده و در آدرس دیگری جمع شدند. اقدامات قضایی علیه این افراد انجام شد.

دیدگاهتان را بنویسید