آنها برای نجات بچه گربه ها در بورسا بسیج شدند
نیروهای آتش نشانی و تیم های پلیس برای نجات بچه گربه ها ، نیمه شب در محل کار خود در بورسا گیر کرده بودند ، بسیج شدند و عملیات نجات 2 ساعته را با موفقیت انجام دادند.

دیدگاهتان را بنویسید