آنها به اشتباه در واکسیناسیون اعتراف کردند!
نخست وزیر هلند مارک روته اذعان کرد که دولت در استراتژی واکسیناسیون خود اشتباهاتی انجام داده است:

دیدگاهتان را بنویسید