آنها شاگرد ایزنیک شدند

[ad_1]


سارکوفاژی های عظیم کشف شده در منطقه حفاری هیساردره در منطقه ایزنیک بورسا در موزه ایزنیک به نمایش گذاشته شده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید