آنها مانند ایتالیا به آیدن رها شدند
84 مهاجر غیرقانونی که در منطقه اچچاوا در منطقه چینه آیدین به ایتالیا توسط قاچاقچیان انسان رها شده بودند ، توسط تیم های فرماندهی ژاندارمری آکچاوا گرفتار شدند.

دیدگاهتان را بنویسید