آنها محدودیت را در بورسا شکستند و با مینی بوس سفر کردند!
مواد مخدر از افراد داخل ون کشف و ضبط شد که با شکستن محدودیت ها در بورسا ، وارد عمل پلیس شدند. یکی از مظنونان در پاسخ به “فروش مواد مخدر” به سوال “چرا او به خیابان آمده است”

دیدگاهتان را بنویسید