آنها مشعلی روشن کردند و به هوا شلیک کردند

[ad_1]


این تصاویر از رفتن افراد به سقف خانه هایشان در محدودیت ، روشن كردن مشعل و شلیك اتفاقی به هوا با یك تفنگ ، واکنش بزرگی را به دنبال داشت.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید