آنها نماز خود را تحت رحمت بورسا اقامه کردند

[ad_1]

بورسابر اینگل باران که از صبح در منطقه آغاز شد ، روز جمعه نیز به صورت خفیف ادامه داشت. به عنوان بخشی از اقدامات ، شهروندان در باران شدید باران نماز خود را ادا کردند. شهروندان تا نزدیکترین مسجد در محدوده منع رفت و آمد رفتند.

نماز جمعه بخوانبا وجود هوای بارانی مساجد سرریز شد. باران که در صبح در İnegöl آغاز می شود ، هر از چندگاهی ادامه دارد و از شدت آن کاسته می شود.

در حالی که روز جمعه باران خفیف می بارید ، شهروندان نمازهای خود را بر روی فرشهای نماز برگزار کردند ، که آنها را به عنوان بخشی از اقدامات خارج از خانه انجام دادند. این دعا که در زیر باران خفیف انجام شد ، تصاویر زیبایی را آشکار کرد. پس از نماز ، شهروندان به خانه های خود چسبیدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید