آیا شهادت آدیل یوكوز پنهان است؟
آتش سوزی در جنگل ، ادعا شده توسط آدیل اوکسیوز فراری ، که نقشی اساسی در تلاش برای کودتای FET played ایفا می کرد ، دفن شد ، اسناد را در یک کیسه در منطقه آکیازی ساکاریا دفن کرد و به مدت دو روز توسط تیم تحت تعقیب بود. ، توسط آتش نشانان خاموش شد.

دیدگاهتان را بنویسید