آیا هر ساله واکسن دریافت خواهیم کرد؟

[ad_1]


از جمله کنجکاوترین واکسن Covid-19 در میان شهروندان س questionsالاتی از قبیل “آیا در سالهای آینده تأثیر غیر منتظره ای خواهیم دید” و “آیا هر سال واکسینه می شویم؟” وزارت بهداشت عضو کمیته علمی دانشیار پروفسور دکتر افشین Emre Kayıpmaz به سوالات شهروندان پاسخ داد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید