اتاق مهره قرمز ازدواج می کند؟
شخصیت Red Room Boncuk به شخصیتی تبدیل شده است که مخاطب کنجکاو و دوست داشتنی است. داستان شخصیت بونچوک با بازی بورچو بیرچیک کنجکاو است. اما مهره های قرمز چه کسانی هستند؟

دیدگاهتان را بنویسید