اخلاق صنفی برای کارکنان بهداشت
نمایندگان Health-Sen از متخصصان بهداشتی که به دلیل همه گیری covid-19 روزهای سختی را سپری می کردند دیدار اخلاقی کردند.

دیدگاهتان را بنویسید