از پلیس گرفته تا قماربازان
برای 17 نفر که در زیرزمین یک ساختمان 2 طبقه در منطقه گازیپاشا در آنتالیا قمار بازی می کنند 58 هزار و 973 TL جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید