اعتراض به خشونت پلیس در پاریس
بسیاری از انجمن هایی که علیه خشونت پلیس در فرانسه تاسیس شده اند ، علیه خشونت پلیس در این کشور دست به تظاهرات زده اند. خانواده سدریک شوویت مهاجر ، که سال گذشته در هنگام بازداشت توسط پلیس در پاریس ، پایتخت ، درگذشت ، به اعتراضات پیوستند.

دیدگاهتان را بنویسید