افزایش عوارض پل ها
اداره کل راهداری (KGM) تعرفه های جدید عوارض پل های شهدا و فاتح سلطان محمت را در 15 ژوئیه اعلام کرد. بر این اساس ، هزینه دو پل 26 درصد از 50/10 پوند به 25/13 پوند افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید