افزایش نوشیدنی های الکلی

[ad_1]


با سال جدید افزایش مالیات غیر مستقیم بر مشروبات الکلی افزایش یافت. حداقل مالیات ثابت بر مشروبات الکلی 17.07 درصد افزایش یافت.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید