اقدامات مربوط به ترافیک زمستانی مورد مشورت قرار گرفت

[ad_1]


با پیشنهادهایی برای جلوگیری از حوادث جاده ای احتمالی در زمستان ، اطمینان از ایمنی جان و مال شهروندان و تقویت هماهنگی بین نهادها به ریاست علی چلیک فرماندار ، مشورت شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید