امروز هوا در بورسا چگونه خواهد بود؟ (1 ژانویه 2021)
در حالی که ساکنان بورسا برای سال جدید بیدار می شوند ، هوا در شهر چگونه خواهد بود؟ اینجا جواب است …

دیدگاهتان را بنویسید