امروز هوا در بورسا چگونه خواهد بود؟ (16 ژانویه 2021)
وقتی شنبه در بورسا مقررات منع رفت و آمد اعمال می شود ، هوا چگونه خواهد بود؟ اینجا جواب است …

دیدگاهتان را بنویسید