امروز هوا در بورسا چگونه خواهد بود؟ (2 ژانویه 2021)
در حالی که آخر هفته اول سال با هوای آفتابی در بورسا آغاز می شود ، وضعیت آب و هوای این شهر چگونه خواهد بود؟ اینجا جواب است …

دیدگاهتان را بنویسید