امروز هوا در بورسا چگونه خواهد بود؟ (6 ژانویه 2021)
در حالی که شهروندان بورسا صبح چهارشنبه مه آلود بیدار می شوند ، وضعیت شهر چگونه خواهد بود؟ اینجا جواب است …

دیدگاهتان را بنویسید