امروز هوا در بورسا چگونه خواهد بود؟

[ad_1]


از آنجا که بورسا با یک روز ابری در اولین یکشنبه سال شروع می شود ، هوا در شهر چگونه خواهد بود؟ در اینجا پاسخ است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید