انتقال پیشنهادات به باران بورساسپور
بورساسپور ، یکی از تیم های حاضر در لیگ 1 TFF ، به بسیاری از بازیکنان ، به ویژه بازیکنان جوان آنها ، پیشنهادات نقل و انتقالات را ارائه می دهد. رهبری سبز و سفید برای حفظ این نام ها سخت تلاش می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید