انفجار کوزوو! 4 نفر اصرار به درمان در ترکیه دارند!
تعداد مجروحان حادثه انفجار در یک رستوران در جنوب شرقی کوزوو به 44 نفر رسیده است و از مقامات ترکیه خواسته شده است که به مداوای چهار مصدوم جدی در ترکیه ادامه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید