اولین جلسه کابینه برای سال جدید!
رئیس جمهور طیب اردوغان رئیس اولین جلسه کابینه سال در بستپه خواهد بود. در دستور کار نقشه راه جدید با ایالات متحده و اتحادیه اروپا ، مطالعات در مورد اصلاحات ، تأثیر محدودیت های ویروس کرونا در این زمینه و تصمیمات جدیدی که می توان اتخاذ کرد وجود دارد. فرمول های محدود کردن محدودیت ها به صورت منطقه ای در این نشست مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید