اولین دستگیری برای واکسیناسیون!
یک داروساز بیمارستان به دلیل برداشتن و خنثی سازی بیش از 500 دوز واکسن Covid-19 از یخچال بازداشت و دستگیر شد. داروساز به خرابکاری متهم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید