اولین نوزادان از سال 2021 در بورسا متولد شدند

[ad_1]


شهردار بورسا آلینور آکتاش از آخرین نوزاد در سال 2020 و اولین نوزادان در سال 2021 دیدار کرد و لذت خانواده ها را به اشتراک گذاشت.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید