اولین نوزادان از سال 2021 در بورسا متولد شدند
شهردار بورسا آلینور آکتاش از آخرین نوزاد در سال 2020 و اولین نوزادان در سال 2021 دیدار کرد و لذت خانواده ها را به اشتراک گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید