او اجاق گاز را با تینر سوزاند ، در بیمارستان بستری شد

[ad_1]


كودكی كه هنگام كار در منطقه كستل بورسا قصد داشت اجاق گاز را با رقیق كننده بسوزاند در اثر سوختن اجاق گاز روی صورتش به شدت مجروح شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید