او با موتور قدیمی به بورسا آمد ، موتور جدید را دزدید و رفت.
سارقی که موتورسیکلت قدیمی را که در منطقه اینگول بورسا به سرقت برده و موتور جدید را به سرقت برده بود ، در دوربین های امنیتی گیر افتاد.

دیدگاهتان را بنویسید