او بر اثر ماهی بادکنکی که خورد ، درگذشت!
K.İ ، که با خوردن ماهی بادکنکی که با دوست ماهیگیرش تهیه کرده بودند مسموم شد. مرگ یک نانوا به نام بیکر در بیمارستانی که وی تحت معالجه بود ، تیم ها بسیج شدند.

دیدگاهتان را بنویسید