او بر اثر ماهی بادکنکی که خورد ، درگذشت!

[ad_1]


K.İ ، که با خوردن ماهی بادکنکی که با دوست ماهیگیرش تهیه کرده بودند مسموم شد. مرگ یک نانوا به نام بیکر در بیمارستانی که وی تحت معالجه بود ، تیم ها بسیج شدند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید