او توسط دوست پسر خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت زیرا او جوراب شلواری پوشیده بود!

[ad_1]


این پدیده در شبکه های اجتماعی باساک ارمیش توسط دوست دخترش کان توپچو مورد یک دوست پسر قرار گرفت. ارمیش با ادعای کتک خوردن به دلیل جوراب شلواری که به تن داشت ، تصاویر خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشت.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید