او در زباله دان مرد
در هنگام تصادف که در آن دو اتومبیل در آنکارا ، سینجان برخورد کردند ، مردی که در خیابان انداخته شد ، توسط بخشی که توسط وسیله نقلیه ریخته شده برخورد کرد و 1 نفر زخمی شد.

دیدگاهتان را بنویسید