او سرقت کرد تا طلا هایش را به سرقت ببرند ، بدهی خود را پرداخت کند
Gokhan E. (31 ساله) برق ، که به اتهام سرقت 7 باتری از 3 ترانس در آدانا بازداشت شد ، دستگیر شد. گوخان ای در اظهارات خود ادعا کرد که 2 سال پیش ازدواج کرده است ، سارقی که به خانه او وارد شده طلاهایی که به عروسی آورده شده را سرقت کرده و وی برای پرداخت بدهی وام خود آن را سرقت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید