او موتور سیکلت پیتزا فروشی را همینطور دزدید

[ad_1]


ماجراجویی سارق تازه کار که موتور پیتزا فروشی در بورسا را ​​به سرقت برد کوتاه بود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید