او همسر خود را خفه کرد و به الکل پناه برد!

[ad_1]


مظنونی که همسر مذهبی خود را که در موردش بحث می کرد ، خفه کرد و کشت ، توسط دادگاهی که به آنجا منتقل شد دستگیر شد. در اظهاراتی ، مظنون گفت: “هنگام حادثه مست بودم. وی گفت: “به خاطر نمی آورم چه اتفاقی افتاده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید