او همسر خود را خفه کرد و به الکل پناه برد!
مظنونی که همسر مذهبی خود را که در موردش بحث می کرد ، خفه کرد و کشت ، توسط دادگاهی که به آنجا منتقل شد دستگیر شد. در اظهاراتی ، مظنون گفت: “هنگام حادثه مست بودم. وی گفت: “به خاطر نمی آورم چه اتفاقی افتاده است.

دیدگاهتان را بنویسید