او هم با مشروبات الکلی و هم بدون مجوز در بورسا گرفتار شد!
تیم هایی که در منطقه اینگول در بورسا تصادف کردند متوجه شدند که یکی از رانندگان فاقد گواهینامه است و مشروبات الکلی مصرف می کند. معلوم شد که این مرد قبلاً به دلیل رانندگی در حالت مستی گواهینامه رانندگی خود را از دست داده است.

دیدگاهتان را بنویسید