او وارد خانه شد و كشت!
مردی که وارد خانه معشوق خود شده بود که 5 ماه پیش وی را ترک کرده بود ، با شکستن شیشه ، با اسلحه 3 بار به معشوق سابق خود شلیک کرد. زن بدبخت که به شدت زخمی شده بود با وجود همه مداخلات در بیمارستان درگذشت.

دیدگاهتان را بنویسید