او پس از واکسیناسیون علیه ویروس درگذشت!
یک کارگر بهداشتی 48 ساعت پس از دریافت واکسن Pfizer / BioNTech درگذشت. علت مرگ زن بدبخت که بعد از واکسن ویروس کرونا (ویروس کرونا) هیچ عارضه ای نداشته است ، با کالبد شکافی مشخص می شود.

دیدگاهتان را بنویسید