او پس از واکسیناسیون علیه ویروس درگذشت!

[ad_1]


یک کارگر بهداشتی 48 ساعت پس از دریافت واکسن Pfizer / BioNTech درگذشت. علت مرگ زن بدبخت که بعد از واکسن ویروس کرونا (ویروس کرونا) هیچ عارضه ای نداشته است ، با کالبد شکافی مشخص می شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید