اگر جمعه تعطیل است!

[ad_1]


امروز جمعه است. همانطور که شب گذشته شب سال نو بود ، امروز به عنوان یک تعطیل ملی اعلام شده است. کسانی که شب گذشته شب سال نو را جشن گرفتند امروز مشکلی نخواهند داشت. هیچ کس در مورد این که این تعطیلات چیست عجیب به نظر نمی رسد. حتی آن را به عنوان یک وضعیت کاملاً طبیعی درونی کرده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید