بازرسی ها در بالاترین سطح در اولین بازار سال جدید

[ad_1]


در اولین بازار از سال 2021 در Bilecik ، بازرگانان توسط سازمان های اجرای قانون تحت کد Hayat Eve Sığar (HES) مورد بازجویی قرار گرفتند. در حالی که بازرسی ها توسط پلیس و تیم های بازرسی مرتبط با استان بیله چیک در بازار بسته راه اندازی شده در منطقه حوریت هر دوشنبه در بیله چیک انجام می شد ، بازرگانان در مورد کد HES مورد سال قرار گرفتند. به دلیل اپیدمی ویروس کرونا (Covit-19) ، تیم ها همچنین قوانین اجتماعی و فاصله اجتماعی را یادآوری کردند ، در حالی که تیم ها همچنین آتش بازرگانانی را که در بازار بسته غرفه ها را باز کردند ، اندازه گیری کردند.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید