باشگاه بورساسپور فتی سکین را فراموش نکرده است
باشگاه بورساسپور برای افسر پلیس فتی سکین ، که چهار سال پیش در یک حمله موذی کشته شد ، پیام یادبودی صادر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید