با تشکر از شام تاجران نیروی کار
در مارماریس ، بازرگان Serdar Yıldırım برای تشکر از جاده ، زیرساخت ها و روبناهای موجود در منطقه Armutalan ، به مقامات شهرداری غذا سفارش داد.

دیدگاهتان را بنویسید