با تشکر از وزیر کوچا از شهروندانی که اقدامات را مشاهده می کنند
وزیر بهداشت Fahretin Koca از شهروندانی که با حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی محدودیت ها و اقدامات احتیاطی را رعایت می کنند ، تشکر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید