با شنیدن حرفه خود می ترسد و فرار می کند!
امینه بزکورت 25 سال به عنوان آتش نشان کار می کند. واکنش های بوزکورت با بیان اینکه وی این حرفه را از سن 20 سالگی برای خیریه آغاز کرد ، “همه از من می ترسند. آنها می پرسند ، “چگونه می توانید این کار را انجام دهید؟ وی گفت: “برخی از آنها بلند می شوند و می روند.”

دیدگاهتان را بنویسید