با شنیدن حرفه خود می ترسد و فرار می کند!

[ad_1]


امینه بزکورت 25 سال به عنوان آتش نشان کار می کند. واکنش های بوزکورت با بیان اینکه وی این حرفه را از سن 20 سالگی برای خیریه آغاز کرد ، “همه از من می ترسند. آنها می پرسند ، “چگونه می توانید این کار را انجام دهید؟ وی گفت: “برخی از آنها بلند می شوند و می روند.”

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید