با 4 قبضه اسلحه و 50 گلوله گرفتار شد

[ad_1]


در حالی که در بازرسی از یک دستگاه خودرو در منطقه بیشهیر قونیه 4 قبضه اسلحه و 50 گلوله متعلق به این تپانچه کشف و ضبط شد ، یک نفر بازداشت شد

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید