با 4 قبضه اسلحه و 50 گلوله گرفتار شد
در حالی که در بازرسی از یک دستگاه خودرو در منطقه بیشهیر قونیه 4 قبضه اسلحه و 50 گلوله متعلق به این تپانچه کشف و ضبط شد ، یک نفر بازداشت شد

دیدگاهتان را بنویسید