بحران دولت در ایتالیا!

[ad_1]


رئیس جمهور سابق بانک مرکزی اروپا (ECB) ماریو دراگی که وظیفه تشکیل دولت در ایتالیا را بر عهده گرفته است ، رایزنی ها را با احزاب سیاسی نمایندگان پارلمان آغاز کرده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید